Advokaterna Lena Isaksson & Ulf Holst ABSA-L-2-FRG.gif
Hem Om Oss Vanliga Frågor Medarbetare Kontakt Hitta till oss Integritetspolicy

Rättsområden

Familjerätt

Vårdnad, Umgänge, Barns Boende, Faderskap, God mans ärenden,  Rättegångsbiträdesuppdrag

Brottmål

Försvararuppdrag, Målsägandebiträdes-uppdrag, Särskild företrädare för barn.

Socialmål/tvångsomhändertaganden

LVU, LVM, LPT, LRV

Utlänningsrätt

Asyl och Skyddsbehov, Andra Uppehållstillstånd.

Lena Isaksson, advokat

Lena är född 1958 och var färdig med juristutbildningen, vid Uppsala universitet, 1989. Dessförinnan hade hon bl.a. studerat statskunskap vid San Fransisco State University. Hon påbörjade arbete på advokatbyrå hos advokaten Mari Anne Johansson i Umeå redan 1987, parallellt med hennes juridikstudier. År 1995 antogs hon som ledamot av Advokatsamfundet.

Humanjuridik har alltid varit Lenas arbetsinriktning. Hennes huvudsakliga arbetsområden är familjemål- att företräda en förälder i tvist om vårdnad, boende och umgänge om barn, brottmål- främst som målsägandebiträde men också som försvarare, omhändertagandemål- socialrätt- att företräda förälder eller barn om tvångsomhändertagande, LVU, eller person som är föremål för tvångsvård, LVM samt asylärenden- att företräda asylsökande gentemot myndigheter och i domstol.

Lena har varit ledamot av styrelsen för norra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund 1998-2004 och ledamot av Advokatsamfundets huvudstyrelse 2005-2012. Under den tiden var hon dessutom ledamot av Advokatsamfundets etikkommitté 2006-2008, vilken utarbetade förslagen till de etiska regler för advokaters verksamhet som gäller idag.

Genom politiskt engagemang, därvid Lena var medlem i Folkpartiets partistyrelse 2001-2004, och genom sina expertkunskaper har hon deltagit som ledamot respektive expert i flera offentliga utredningar. NIPU, "ny instans- och process utredning (SOU 1999:16) vilken medförde det processystem inom asylrätten som vi för närvarande har. Psykansvarskommittén (SOU 2002:3), Grundlagsutredningen (SOU 2008:125) vilken medförde betydande förändringar av Sveriges grundlagar., Förvarsutredningen (SOU 2011:17), Handlingspliktutredningen (SOU 2011:16) m.fl.

Lena är vidare både Norsk och Dansk konsul i Västerbottens län sedan 2010. Hon är medlem i Unicef Sveriges expertråd och Folkpartiets etikkommitté. Hon har varit ledamot av det politiska rådet för flyktingar 2003-2006 och ledamot i BRIS huvudstyrelse 2011-2015. Lena tilldelades Bertil Ohlin-medaljen av Folkpartiets ungdomsförbund 2002.

Lena har föreläst både vid Umeå universitet, vid Nordiska juristmötet i Oslo, Svensk Juriststämma, vid Polishögskolan i Umeå, för Advokatsamfundet, för Domstolsverket i utbildning av migrationsrättsdomare samt undervisat vid flera privata utbildningsinstitut.

Kontakt

e-post: advokat@lenaisaksson.se

tel:       090-18 44 44

mobil: 070-6602436